Privacy

Bredas’s Most Wanted is een samenwerking tussen Mezz (penvoerder), Nieuwe Veste, POB en Sound Dog. Om als band deel te nemen aan Breda’s Most Wanted hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. We vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we zo duidelijk mogelijk uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gebruiken en hoe we jouw gegevens beschermen. Wanneer je vragen hebt over jouw privacy neem dan contact op via info@bredasmostwanted.nl.

Dit is de privacyverklaring van Breda’s Most Wanted, onderdeel van Mezz Breda, Keizerstraat 101, 4811 HL Breda, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41107115.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op maandag 27 mei 2019.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Breda’s Most Wanted verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn alle gegevens die direct of indirect tot een persoon zijn te herleiden persoonsgegevens.

Gegevens deelnemende bands
Breda’s Most Wanted verwerkt persoonsgegevens van bands die zich aanmelden. Van bands die zich aanmelden voor BMW verzamelen we in ieder geval de volgende gegevens:

  • Bandnaam (indien deze persoonsgegevens bevatten)
  • Naam contactpersoon band
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Daarnaast kan het zo zijn dat je ons meer persoonsgegevens toestuurt.

Contact met Breda’s Most Wanted
Als je contact met ons opneemt via e-mail of social media dan kunnen we jouw gegevens registeren.

Beeldopnamen
Tijdens shows kunnen er foto- en videopnamen worden gemaakt. Deze opnames worden gebruikt ter verslaglegging en/of ter promotie van shows en Breda’s Most Wanted via social media en andere (online) kanalen.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Het verwerken van jouw persoonsgegevens is nodig om een mogelijke samenwerking tussen Breda’s Most Wanted en jouw band te kunnen realiseren. Indien er geen samenwerking tot stand komt, worden de persoonsgegevens na één jaar verwijderd.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Breda’st Most Wanted zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Breda’s Most Wanted bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Heb je jouw band aangemeld maar doe je niet mee aan Breda’s Most Wanted? Dan verwijderen we jouw gegevens na één jaar.

Verstrekt Breda’s Most Wanted mijn gegevens aan derden?

Breda’s Most Wanted maakt gebruik van diensten van andere partijen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Wat zijn mijn rechten?

Als we jouw persoonsgegeven verwerken heb je de volgende rechten:

  • Inzage van je persoonsgegevens en een kopie hiervan;
  • Correctie van jouw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
  • Het laten wissen al dan niet anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist of omdat je jouw toestemming wilt intrekken;
  • Een beperking van de verwerking verzoeken;
  • Jouw gegevens overdragen;
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Dien dan een verzoek in per mail via info@bredasmostwanted.nl. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Breda’s Most Wanted via info@bredasmostwanted.nl.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je gegevens zijn omgegaan? Neem dan contact met ons op via info@bredasmostwanted.nl. Ben je daarna nog steeds ontevreden? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wordt deze privacyverklaring gewijzigd?

Breda’s Most Wanted behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of te updaten. Kijk op http://www.bredasmostwanted.nl/privacy voor de laatste versie.

COOKIES

Breda’s Most Wanted maakt gebruik van technische en functionele cookies bij het aanbieden van haar diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan onze website via bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt (geanonimiseerde) informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn nodig voor een goede werking van de website, andere zijn handig voor de bezoeker zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen. Weer andere cookies maakt het voor beheerders en adverteerders mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen. Het gebruik van cookies op onze website is voor Breda’s Most Wanted belangrijk en daarom willen we je in deze cookieverklaring dan ook zo goed mogelijk informeren over ons gebruik van cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goed werkende website. Zonder deze cookies werken delen van de website niet, zoals de navigatie op de pagina’s.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Met deze informatie die anoniem wordt opgeslagen, zien we welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s foutmeldingen opleveren, via welke browser bezoekers surfen. Zo kunnen we de kwaliteit en effecten van de website bekijken en het gebruiksgemak van de website verbeteren. Breda’s Most Wanted volgt hierbij geen individuele bezoekers.

Blokkeren en verwijderen van cookies

Hoe is het mogelijk om geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of om cookies te blokkeren. Dat je standaard cookies niet wilt accepteren kan je instellen in je internetbrowser. Hoe je dit kan doen verschilt per browser.

Let op dat wanneer je cookies uitschakelt via de browser of op een andere wijze blokkeert, het kan voorkomen dat bepaalde diensten of onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren. Ook na je bezoek aan websites is het mogelijk om cookies van je computer, tablet of smartphone te verwijderen. Dit doe je ook via je browser.